Розово масло

Roses

Розовото масло се добива при водно-парна дестилация на свеж розов цвят от маслодайна роза Rosa damascena.

Съдържа в себе си 283 микро- и макро- копоненти и парафини, които го правят уникално, в сравнение с розово масло, произведено в други региони на света.
Основните съдържащи се вещества са цитронелол, гераниол, нерол, линалол, мастни наситени алкохоли, парафини, както и ацетати, свободни киселини, алдехиди – мастни и ароматни, кетони, феноли и фенолови етери и др.
Българското розово масло намира широко приложение не само в парфюмерията и козметиката, но и във фармацията – за създаване на хранителни добавки, влияещи изключително благоприятно върху всички основни функции и системи в човешкия организъм.

Характеристика

Стойност

1

Specific gravity d2020

0,8539

2

Refraction index n20d

1,4595

3

Rotation of polarization plane α20d

2,90

4

Congealing point, °C

+21,0

5

Acid value, mg KOH/g

max 1,0

6

Ester value, mg KOH/g

7,12

7

Content of esters such as acetylation

212,30

Макрокомпонент

Стойност в %

1

Citronelol

20,00 – 34,00

2

Geraniol

15,00 – 22,00

3

Nerol

5,00 – 12,00

4

Phenylethyl alcohol

max 3,50

5

Methyleugenol

max 3.00

6

Eugenol

max 2,00

7

Ethanol

max 2,00

8

Linalool

max 2,00

9

n-Paraffins (C17+C19+C20+C21+C23)

18,00 – 25,00